Showing the single result

DDG460ZX4 Máy khoan đất dùng pin Makita (bl)(18vx2) (không kèm pin sạc)

11.370.000
1. DDG460ZX4 Máy khoan đất dùng pin Makita (bl)(18vx2) (không kèm pin sạc) 💪 Sức mạnh kép:*Với công nghệ pin