Showing the single result

CL117FDX7 Máy hút bụi dùng pin Makita (khoang chứa bụi m (kèm 01 pin + sạc)

2.280.000
1. CL117FDX7 Máy hút bụi dùng pin Makita (khoang chứa bụi m (kèm 01 pin + sạc) Hiệu suất hút