Showing all 17 results

CL100DZ Máy hút bụi dùng pin Makita (10.8v) (không kèm pin sạc)

590.000
1. CL100DZ Máy hút bụi dùng pin Makita (10.8v) (không kèm pin sạc) Điểm nổi bật: Hút sạch mọi góc

CL106FDSY Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (kèm 01 pin + sạc)

2.140.000
1. CL106FDSY Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (kèm 01 pin + sạc) Độc đáo và tiện lợi 

CL106FDSYW Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (kèm 01 pin + sạc)

2.370.000
1. CL106FDSYW Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (kèm 01 pin + sạc) Điểm Nổi Bật: Hiệu Suất

CL106FDWY Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (kèm 01 pin + sạc)

1.980.000
1. CL106FDWY Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (kèm 01 pin + sạc)   Khả năng Hút Mạnh Mẽ*

CL106FDWYW Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (kèm 01 pin + sạc)

1.980.000
1. CL106FDWYW Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (kèm 01 pin + sạc) Hút Sạch Mọi Kẽ Hở:*Với

CL106FDZ Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc)

960.000
1. CL106FDZ Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc) Ưu điểm nổi bật: Hoạt động

CL106FDZW Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc)

960.000
1. CL106FDZW Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc) Thiết kế nhỏ gọn và tiện

CL107FDSY Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (kèm 01 pin + sạc)

2.370.000
1. CL107FDSY Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (kèm 01 pin + sạc) Thế hệ mới của sức

CL107FDSYW Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (kèm 01 pin + sạc)

2.630.000
1. CL107FDSYW Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (kèm 01 pin + sạc) Khả năng hút mạnh mẽ:Đầu

CL107FDWY Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (kèm 01 pin + sạc)

2.200.000
1. CL107FDWY Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (kèm 01 pin + sạc) Hiệu suất mạnh mẽ: Với

CL107FDWYW Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (kèm 01 pin + sạc)

2.200.000
1. CL107FDWYW Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (kèm 01 pin + sạc) Hiệu suất vượt trội với

CL107FDZ Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc)

1.260.000
1. CL107FDZ Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc) Hiệu suất mạnh mẽ trong tay

CL107FDZW Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc)

1.260.000
1. CL107FDZW Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc) Ưu điểm nổi bật: Di động

CL108FDSAP Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (kèm 01 pin + sạc)

2.850.000
1. CL108FDSAP Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (kèm 01 pin + sạc) Động cơ mạnh mẽ và

CL108FDSY Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (kèm 01 pin + sạc)

2.450.000
1. CL108FDSY Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (kèm 01 pin + sạc) Ưu điểm nổi bật: Sức

GDR 12V-110 Máy vặn vít dùng pin Bosch

3.830.000
1. GDR 12V-110 Máy vặn vít dùng pin Bosch Hiệu suất mạnh mẽ: Bosch GDR 12V-110 được trang bị động

LM002JM101 Máy cắt cỏ đẩy dùng pin Makita (530mm/bl)(64v ma (kèm 01 pin 4.0ah + sạc nhanh) (Copy)

17.780.000
1. LM002JM101 Máy cắt cỏ đẩy dùng pin Makita (530mm/bl)(64v ma (kèm 01 pin 4.0ah + sạc nhanh) Thiết kế