Máy đầm dùi Makita

Máy đầm dùi bê tông là một công cụ phổ biến trong việc thi công nền móng tại các dự án xây dựng. Chức năng chính của nó là nén chặt các bề mặt bê tông phức tạp như cột, móng nhà, dầm cầu, vách, tường để loại bỏ nước và bọt khí trong bê tông.

Sản phẩm nổi bật

DVR450Z Máy đầm dùi bê tông dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc)

6.940.000
1. DVR450Z Máy đầm dùi bê tông dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc) Sức mạnh đầy ấn tượng:

VR001CZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc)

51.590.000
1. VR001CZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc) Hút bụi mạnh mẽ và hiệu

VR001GZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc)

3.210.000
1. VR001GZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc) Ướt & Khô: VR001GZ không giới

VR002CZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc)

55.440.000
1. VR002CZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc) Hiệu Suất Mạnh Mẽ: VR002CZ Vc001glz

VR003CZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc)

52.360.000
1. VR003CZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc) Mạnh mẽ và Hiệu quả: VR003CZ

VR004CZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc)

56.210.000
1. VR004CZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc) Thiết Kế Tiện Lợi: Makita đã

Showing all 6 results

DVR450Z Máy đầm dùi bê tông dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc)

6.940.000
1. DVR450Z Máy đầm dùi bê tông dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc) Sức mạnh đầy ấn tượng:

VR001CZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc)

51.590.000
1. VR001CZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc) Hút bụi mạnh mẽ và hiệu

VR001GZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc)

3.210.000
1. VR001GZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc) Ướt & Khô: VR001GZ không giới

VR002CZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc)

55.440.000
1. VR002CZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc) Hiệu Suất Mạnh Mẽ: VR002CZ Vc001glz

VR003CZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc)

52.360.000
1. VR003CZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc) Mạnh mẽ và Hiệu quả: VR003CZ

VR004CZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc)

56.210.000
1. VR004CZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc) Thiết Kế Tiện Lợi: Makita đã

Máy đầm dùi Makita

Máy đầm dùi bê tông là một công cụ phổ biến trong việc thi công nền móng tại các dự án xây dựng. Chức năng chính của nó là nén chặt các bề mặt bê tông phức tạp như cột, móng nhà, dầm cầu, vách, tường để loại bỏ nước và bọt khí trong bê tông.

Máy đầm dùi Makita dùng để làm gì?

  • Nén và Đập Bê Tông: Máy đầm dùi Makita là một thiết bị dùng để nén và đập chặt bề mặt bê tông, giúp tạo ra nền móng và cơ sở vững chắc cho các công trình xây dựng.
  • Điều Tiết Bề Mặt Bê Tông: Nó cũng được sử dụng để điều tiết và làm phẳng bề mặt bê tông sau khi đổ, giúp tạo ra bề mặt mịn và đồng đều.
  • Loại Bỏ Khí và Nước: Máy đầm dùi Makita giúp loại bỏ các bọt khí và nước từ bê tông, đảm bảo tính chất lượng của công trình.

Ai nên lựa chọn Máy đầm dùi Makita?

  • Công nhân Xây dựng: Các công nhân trong ngành xây dựng thường là người nên lựa chọn máy đầm dùi Makita để thực hiện công việc nén bê tông và làm phẳng bề mặt bê tông một cách hiệu quả.
  • Chủ Công Trình: Chủ các dự án xây dựng và xây dựng tự thực hiện có thể cân nhắc lựa chọn máy đầm dùi Makita để tạo ra nền móng và bề mặt bê tông chất lượng cao.
  • Người Sử Dụng Cá Nhân: Người sử dụng cá nhân có nhu cầu xây dựng hoặc sửa chữa cơ sở nhà cửa của họ cũng có thể lựa chọn máy đầm dùi Makita để thực hiện các công việc liên quan đến bê tông.