Showing the single result

DCU603Z Xe vận chuyển hàng hóa dùng pin Makita (dạng thùng/bl)(18vx2)

105.840.000
1. DCU603Z Xe vận chuyển hàng hóa dùng pin Makita (dạng thùng/bl)(18vx2) Mạnh mẽ với pin kép (18Vx2): Điều này