Showing all 9 results

DHP453Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc)

1.780.000
1. DHP453Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc) Độ mạnh mẽ và đa

DHP481Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc)

4.450.000
1. DHP481Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc) Ưu điểm nổi bật: Hiệu

DHP482RAE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (kèm 02 pin 2.0 + sạc)

5.870.000
1. DHP482RAE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (kèm 02 pin 2.0 + sạc) Hiệu suất mạnh

DHP482Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc)

2.260.000
1. DHP482Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc) Mạnh mẽ và đa năng:

DHP484RFE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (kèm 02 pin 3.0 + sạc nhanh)

6.470.000
1. DHP484RFE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (kèm 02 pin 3.0 + sạc nhanh) Ưu điểm

DHP484RTE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh)

8.080.000
1. DHP484RTE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh) Máy khoan

DHP484Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc)

2.700.000
1. DHP484Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc) Đa năng và Mạnh mẽ:

DHP485SFE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (kèm 02 pin 3.0 + sạc)

5.760.000
1. DHP485SFE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (kèm 02 pin 3.0 + sạc) 🔧 Mạnh mẽ

DHP485Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc)

2.110.000
1. DHP485Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc) Hiệu suất mạnh mẽ: Với