Showing all 5 results

DHP453SYE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (kèm 02 pin 1.5 + sạc)

4.910.000
1. DHP453SYE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (kèm 02 pin 1.5 + sạc) Hiệu suất vượt

DHP453Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc)

1.780.000
1. DHP453Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc) Độ mạnh mẽ và đa

DHP482RAE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (kèm 02 pin 2.0 + sạc)

5.870.000
1. DHP482RAE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (kèm 02 pin 2.0 + sạc) Hiệu suất mạnh

DHP482RFE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (kèm 02 pin 3.0 + sạc nhanh)

6.310.000
1. DHP482RFE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (kèm 02 pin 3.0 + sạc nhanh) 🛠️ Hiệu

DHP482Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc)

2.260.000
1. DHP482Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc) Mạnh mẽ và đa năng: