Showing all 23 results

DHP453SYE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (kèm 02 pin 1.5 + sạc)

4.910.000
1. DHP453SYE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (kèm 02 pin 1.5 + sạc) Hiệu suất vượt

DHP453Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc)

1.780.000
1. DHP453Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc) Độ mạnh mẽ và đa

DHP481Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc)

4.450.000
1. DHP481Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc) Ưu điểm nổi bật: Hiệu

DHP482RFE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (kèm 02 pin 3.0 + sạc nhanh)

6.310.000
1. DHP482RFE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (kèm 02 pin 3.0 + sạc nhanh) 🛠️ Hiệu

DHP482SFX6 Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (101 cái (kèm 01 pin 3.0 + sạc)

4.290.000
1. DHP482SFX6 Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (101 cái (kèm 01 pin 3.0 + sạc) 🛠️ DHP482SFX6

DHP482Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc)

2.260.000
1. DHP482Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc) Mạnh mẽ và đa năng:

DHP483Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita ((bl)(18v (không kèm pin sạc)

2.420.000
1. DHP483Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita ((bl)(18v (không kèm pin sạc) Sức mạnh đáng kinh ngạc:

DHP484RFE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (kèm 02 pin 3.0 + sạc nhanh)

6.470.000
1. DHP484RFE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (kèm 02 pin 3.0 + sạc nhanh) Ưu điểm

DHP484RTE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh)

8.080.000
1. DHP484RTE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh) Máy khoan

DHP484Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc)

2.700.000
1. DHP484Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc) Đa năng và Mạnh mẽ:

DHP485SFE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (kèm 02 pin 3.0 + sạc)

5.760.000
1. DHP485SFE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (kèm 02 pin 3.0 + sạc) 🔧 Mạnh mẽ

DHP485Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc)

2.110.000
1. DHP485Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc) Hiệu suất mạnh mẽ: Với

DHP489RTJ Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v)

9.394.000
1. DHP489RTJ Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) Sức Mạnh Phi Thường: DHP489RTJ được trang bị động

DHP489Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v)

4.004.000
1. DHP489Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) Sức Mạnh Đỉnh Cao: DHP489Z được trang bị động

HP330DWE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (10.8v) (kèm 02 pin 1.5ah + sạc)

2.250.000
1. HP330DWE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (10.8v) (kèm 02 pin 1.5ah + sạc) Thiết kế Compact

HP332DSAE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl) (kèm 02 pin 2.0 + sạc)

4.080.000
1. HP332DSAE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl) (kèm 02 pin 2.0 + sạc) Sức mạnh vượt

HP332DZ Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl) (không kèm pin sạc)

2.170.000
1. HP332DZ Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl) (không kèm pin sạc) Dưới đây là một số

HP347D001 Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (kèm 02 pin + sạc)

2.510.000
1. HP347D001 Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (kèm 02 pin + sạc) Thiết kế mạnh mẽ và

HP347DWE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (kèm 02 pin 1.5ah + sạc)

2.510.000
1. HP347DWE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (kèm 02 pin 1.5ah + sạc) Hiệu suất ấn tượng:

HP347DZ Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (14.4v) (không kèm pin sạc)

1.180.000
1. HP347DZ Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (14.4v) (không kèm pin sạc) Hiệu suất ấn tượng: HP347DZ

HP488D002 Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (kèm 02 pin + sạc)

2.790.000
1. HP488D002 Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (kèm 02 pin + sạc) Hiệu suất ấn tượng

HP488DWAE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (kèm 02 pin 2.0 + sạc)

3.060.000
1. HP488DWAE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (kèm 02 pin 2.0 + sạc) Mạnh mẽ và Đa

HP488DZ Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc)

1.270.000
1. HP488DZ Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc) Thiết kế tiện lợi và