Showing all 10 results

DHP481Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc)

4.450.000
1. DHP481Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc) Ưu điểm nổi bật: Hiệu

DHP482RAE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (kèm 02 pin 2.0 + sạc)

5.870.000
1. DHP482RAE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (kèm 02 pin 2.0 + sạc) Hiệu suất mạnh

DHP482RFE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (kèm 02 pin 3.0 + sạc nhanh)

6.310.000
1. DHP482RFE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (kèm 02 pin 3.0 + sạc nhanh) 🛠️ Hiệu

DHP482SFX6 Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (101 cái (kèm 01 pin 3.0 + sạc)

4.290.000
1. DHP482SFX6 Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (101 cái (kèm 01 pin 3.0 + sạc) 🛠️ DHP482SFX6

DHP482Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc)

2.260.000
1. DHP482Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc) Mạnh mẽ và đa năng:

DHP483Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita ((bl)(18v (không kèm pin sạc)

2.420.000
1. DHP483Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita ((bl)(18v (không kèm pin sạc) Sức mạnh đáng kinh ngạc:

DHP484RTE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh)

8.080.000
1. DHP484RTE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh) Máy khoan

DHP484Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc)

2.700.000
1. DHP484Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc) Đa năng và Mạnh mẽ:

DHP485SFE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (kèm 02 pin 3.0 + sạc)

5.760.000
1. DHP485SFE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (kèm 02 pin 3.0 + sạc) 🔧 Mạnh mẽ

DHP485Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc)

2.110.000
1. DHP485Z Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc) Hiệu suất mạnh mẽ: Với