Showing the single result

UT002GZ Máy trộn sơn dùng pin Makita (13mm/chuôi kẹp/bl)(40v max) chưa kèm pin sạc

9.394.000
1. UT002GZ Máy trộn sơn dùng pin Makita (13mm/chuôi kẹp/bl)(40v max) chưa kèm pin sạc Hiệu suất ấn tượng: UT002GZ