Showing the single result

UH353DSY Máy cắt tỉa hàng rào dùng pin Makita (12v max) (kèm 01 pin + sạc)

3.240.000
1. UH353DSY Máy cắt tỉa hàng rào dùng pin Makita (12v max) (kèm 01 pin + sạc) Hiệu suất mạnh