Showing the single result

UA003GZ01 Máy cưa cành trên cao dùng pin Makita (300mm/bl) (không kèm pin sạc)

10.070.000
1. UA003GZ01 Máy cưa cành trên cao dùng pin Makita (300mm/bl) (không kèm pin sạc) Làm cho việc cắt cành