Showing the single result

TW141DZ Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm) (không kèm pin sạc)

1.040.000
1. TW141DZ Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm) (không kèm pin sạc) Sức mạnh vượt trội: TW141DZ được