Showing the single result

TW0350 Máy siết bu lông Makita (12.7mm)

6.440.000
1. TW0350 Máy siết bu lông Makita (12.7mm)  Hiệu Suất Mạnh Mẽ: TW0350 được trang bị động cơ mạnh mẽ,