Showing the single result

RT0700C Máy đánh cạnh Makita (6,35mm/1/4″,9,35mm/3/8″)

2.510.000
1. RT0700C Máy đánh cạnh Makita (6,35mm/1/4″,9,35mm/3/8″) Đa Năng Và Hiệu Suất Vượt Trội: RT0700C là một máy đánh cạnh