Showing all 4 results

CF100DZ Quạt dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc)

1.080.000
1. CF100DZ Quạt dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc) Hiệu Suất Mạnh Mẽ: Không nên xem thường

CF101DZ Quạt dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc)

1.460.000
1. CF101DZ Quạt dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc) Khả năng Hoạt Động Linh Hoạt: Sản phẩm

DCF102Z Quạt dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc)

1.710.000
1. DCF102Z Quạt dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc) Mạnh Mẽ Với Pin 18V: Đầu tiên, hãy để

DCF300Z Quạt dùng pin Makita (18v/14.4v) (không kèm pin sạc)

2.230.000
1. DCF300Z Quạt dùng pin Makita (18v/14.4v) (không kèm pin sạc) Quạt Mạnh Mẽ và Di Động*Với thiết kế độc