Showing the single result

PT354DSAJ Máy bắn đinh dùng pin Makita (12v max) (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh)

8.630.000
1. PT354DSAJ Máy bắn đinh dùng pin Makita (12v max) (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh) Hiệu suất mạnh