Showing the single result

PT001GZ01 Máy bắn đinh dùng pin Makita (bl)(40v max) (không kèm pin sạc)

8.550.000
1. PT001GZ01 Máy bắn đinh dùng pin Makita (bl)(40v max) (không kèm pin sạc) Công nghệ tiên tiến: Với công