Showing the single result

PC5010C Máy bào bê tông Makita (125mm)

8.860.000
1. PC5010C Máy bào bê tông Makita (125mm) Hiệu suất vượt trội: Với công suất mạnh mẽ và động cơ