Showing the single result

PC5000C Máy bào bê tông Makita (125mm)

8.630.000
1. PC5000C Máy bào bê tông Makita (125mm) Công suất mạnh mẽ: Với động cơ mạnh mẽ, PC5000C có khả