Showing all 4 results

DUH751Z Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (750mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc)

7.480.000
1. DUH751Z Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (750mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc) Dưới đây là một số điểm

DUH752RT Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (750mm/bl)(18v) (kèm 01 pin 5.0 + sạc nhanh)

8.770.000
1. DUH752RT Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (750mm/bl)(18v) (kèm 01 pin 5.0 + sạc nhanh) Hiệu suất mạnh

DUH752Z Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (750mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc)

6.010.000
1. DUH752Z Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (750mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc) Hiệu suất mạnh mẽ: Máy tỉa

DUH754SZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (750mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc)

10.150.000
1. DUH754SZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (750mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc) Ưu điểm nổi bật: Công suất