Showing all 3 results

DUH501Z Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (500mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc)

6.460.000
1. DUH501Z Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (500mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc) Hiệu suất ấn tượng: DUH501Z sử

DUH502Z Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (500mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc)

5.640.000
1. DUH502Z Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (500mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc) Thiết kế tối ưu cho hiệu

DUN500WZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (500mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc)

8.010.000
1. DUN500WZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (500mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc) Hiệu suất vượt trội: Với động