Showing all 17 results

DUH502Z Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (500mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc)

5.640.000
1. DUH502Z Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (500mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc) Thiết kế tối ưu cho hiệu

DUH507F001 Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (500mm)(18v)

4.851.000
1. DUH507F001 Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (500mm)(18v) Hiệu suất ấn tượng: Với công suất 18V, máy tỉa

DUH507Z Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (500mm)(18v)

3.234.000
1. DUH507Z Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (500mm)(18v) Thiết kế hiện đại và chất lượng vượt trội: Makita

DUH523RTX1 Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (520mm)(18v) (kèm 01 pin 5.0 + sạc nhanh)

5.450.000
1. DUH523RTX1 Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (520mm)(18v) (kèm 01 pin 5.0 + sạc nhanh) Pin 18V mạnh

DUH602RT Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/bl)(18v) (kèm 01 pin 5.0 + sạc nhanh)

8.460.000
1. DUH602RT Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/bl)(18v) (kèm 01 pin 5.0 + sạc nhanh) Khả năng cắt

DUH604SRT Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/bl)(18v) (kèm 01 pin 5.0 + sạc nhanh)

11.930.000
1. DUH604SRT Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/bl)(18v) (kèm 01 pin 5.0 + sạc nhanh) Hiệu suất mạnh

DUN500WZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (500mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc)

8.010.000
1. DUN500WZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (500mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc) Hiệu suất vượt trội: Với động

DUN600LZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc)

7.870.000
1. DUN600LZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc) Thiết kế Hoàn Hảo: Bạn đã

UH004GZ01 Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/bl)(40v (không kèm pin sạc)

7.870.000
1. UH004GZ01 Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/bl)(40v (không kèm pin sạc) Tính Năng Nổi Bật: Công Suất

UH005GZ01 Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (750mm/bl)(40v (không kèm pin sạc)

7.710.000
1. UH005GZ01 Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (750mm/bl)(40v (không kèm pin sạc) Công nghệ đỉnh cao của Makita:

UH006GZ01 Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/bl)(40v (không kèm pin sạc)

7.360.000
1. UH006GZ01 Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/bl)(40v (không kèm pin sạc) Thông số kỹ thuật ấn tượng

UH007GZ01 Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (750mm/bl)(40v (không kèm pin sạc)

7.710.000
1. UH007GZ01 Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (750mm/bl)(40v (không kèm pin sạc) Sức mạnh 40V không kèm pin

UH008GZ01 Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/bl)(40v (không kèm pin sạc)

6.800.000
1. UH008GZ01 Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/bl)(40v (không kèm pin sạc) Thiết kế hoàn hảo cho công

UH009GZ01 Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (750mm/bl)(40v (không kèm pin sạc)

7.450.000
1. UH009GZ01 Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (750mm/bl)(40v (không kèm pin sạc) Thiết kế mạnh mẽ và tiện

UH013GZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/bl)(40v (không kèm pin sạc)

10.070.000
1. UH013GZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/bl)(40v (không kèm pin sạc) Không kèm pin sạc: Linh hoạt

UH014GZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (750mm/bl)(40v (không kèm pin sạc)

10.680.000
1. UH014GZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (750mm/bl)(40v (không kèm pin sạc) Sức mạnh 40V Không giới hạn:

UN460WDZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (460mm)(12v max (không kèm pin sạc)

2.860.000
1. UN460WDZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (460mm)(12v max (không kèm pin sạc) Tiết kiệm thời gian và