Showing all 15 results

DUH501Z Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (500mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc)

6.460.000
1. DUH501Z Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (500mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc) Hiệu suất ấn tượng: DUH501Z sử

DUH502Z Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (500mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc)

5.640.000
1. DUH502Z Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (500mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc) Thiết kế tối ưu cho hiệu

DUH504SZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (500mm/lưỡi đơn (không kèm pin sạc)

9.230.000
1. DUH504SZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (500mm/lưỡi đơn (không kèm pin sạc) Chất lượng đỉnh cao: Được

DUH523RTX1 Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (520mm)(18v) (kèm 01 pin 5.0 + sạc nhanh)

5.450.000
1. DUH523RTX1 Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (520mm)(18v) (kèm 01 pin 5.0 + sạc nhanh) Pin 18V mạnh

DUH602RT Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/bl)(18v) (kèm 01 pin 5.0 + sạc nhanh)

8.460.000
1. DUH602RT Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/bl)(18v) (kèm 01 pin 5.0 + sạc nhanh) Khả năng cắt

DUH604SRT Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/bl)(18v) (kèm 01 pin 5.0 + sạc nhanh)

11.930.000
1. DUH604SRT Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/bl)(18v) (kèm 01 pin 5.0 + sạc nhanh) Hiệu suất mạnh

DUH604SZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/ (không kèm pin sạc)

9.620.000
1. DUH604SZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/ (không kèm pin sạc) Sức mạnh phi thường: DUH604SZ được

DUH606RT Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/bl)(18v) (kèm 01 pin 5.0 + sạc nhanh)

7.560.000
1. DUH606RT Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/bl)(18v) (kèm 01 pin 5.0 + sạc nhanh) Pin 5.0Ah &

DUH606Z Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc)

4.200.000
1. DUH606Z Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc) Độ mạnh mẽ với công suất

DUH754SRT Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (750mm/bl)(18v) (kèm 01 pin 5.0 + sạc nhanh)

12.380.000
1. DUH754SRT Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (750mm/bl)(18v) (kèm 01 pin 5.0 + sạc nhanh) Hiệu suất mạnh

DUH754SZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (750mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc)

10.150.000
1. DUH754SZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (750mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc) Ưu điểm nổi bật: Công suất

DUN461WZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (460mm)(18v) (không kèm pin sạc)

3.040.000
1. DUN461WZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (460mm)(18v) (không kèm pin sạc) Công nghệ Makita đỉnh cao: Được

DUN500WZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (500mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc)

8.010.000
1. DUN500WZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (500mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc) Hiệu suất vượt trội: Với động

DUN600LZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc)

7.870.000
1. DUN600LZ Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita (600mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc) Thiết kế Hoàn Hảo: Bạn đã

MUH355G Máy tỉa hàng rào Makita (350mm)

1.770.000
1. MUH355G Máy tỉa hàng rào Makita (350mm) Máy tỉa hàng rào đa năng: MUH355G của Makita là một thiết