Showing all 6 results

DUM604SY Máy tỉa cỏ dùng pin Makita (18v) (kèm 01 pin + sạc)

4.000.000
1. DUM604SY Máy tỉa cỏ dùng pin Makita (18v) (kèm 01 pin + sạc) Tiện lợi và không dây: DUM604SY

DUM604Z Máy tỉa cỏ dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc)

1.780.000
1. DUM604Z Máy tỉa cỏ dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc) Hiệu suất ấn tượng: Máy tỉa cỏ

UM110D001 Máy tỉa cỏ dùng pin Makita (110mm) (kèm 02 pin + sạc)

2.480.000
1. UM110D001 Máy tỉa cỏ dùng pin Makita (110mm) (kèm 02 pin + sạc)  Tiện lợi và linh hoạt: Với

UM110DWYX Máy tỉa cỏ dùng pin Makita (110mm) (kèm 01 pin + 1 sạc)

2.480.000
1. UM110DWYX Máy tỉa cỏ dùng pin Makita (110mm) (kèm 01 pin + 1 sạc) Công suất mạnh mẽ: UM110DWYX

UM600DSYE Máy tỉa cỏ dùng pin Makita (12v max) (kèm 02 pin 1.5ah + sạc)

3.450.000
1. UM600DSYE Máy tỉa cỏ dùng pin Makita (12v max) (kèm 02 pin 1.5ah + sạc) Tiện ích đa năng:

UM600DZ Máy tỉa cỏ dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc)

1.580.000
1. UM600DZ Máy tỉa cỏ dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc) Hiệu suất ấn tượng: Với động