Showing all 2 results

DUM111SYX Máy tỉa cỏ dùng pin Makita (110mm)(18v) (kèm 01 pin + sạc)

3.530.000
1. DUM111SYX Máy tỉa cỏ dùng pin Makita (110mm)(18v) (kèm 01 pin + sạc) Động cơ mạnh mẽ 18V: DUM111SYX

DUM604Z Máy tỉa cỏ dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc)

1.780.000
1. DUM604Z Máy tỉa cỏ dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc) Hiệu suất ấn tượng: Máy tỉa cỏ