Showing all 8 results

DUB185RT Máy thổi dùng pin Makita (18v) (kèm 01 pin 5.0 + sạc nhanh)

4.400.000
1. DUB185RT Máy thổi dùng pin Makita (18v) (kèm 01 pin 5.0 + sạc nhanh) Thiết kế thông minh và

DUB185Z Máy thổi dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc)

1.240.000
1. DUB185Z Máy thổi dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc) Sức Mạnh và Hiệu Suất Ấn Tượng: Đầu

DUB186RT Máy thổi dùng pin Makita (ống thổi sân vườn) (kèm 01 pin 5.0 + sạc nhanh)

4.510.000
1. DUB186RT Máy thổi dùng pin Makita (ống thổi sân vườn) (kèm 01 pin 5.0 + sạc nhanh)  Hiệu suất

DUB362Z Máy thổi dùng pin Makita (bl)(18vx2) (không kèm pin sạc)

6.880.000
1. DUB362Z Máy thổi dùng pin Makita (bl)(18vx2) (không kèm pin sạc) Khả năng sử dụng pin sạc: DUB362Z được

DUB363ZV Máy thổi dùng pin Makita (bl)(18vx2) (không kèm pin sạc)

7.580.000
1. DUB363ZV Máy thổi dùng pin Makita (bl)(18vx2) (không kèm pin sạc) Sức Mạnh Gấp Đôi Với Hai Pin 18V:

UB001CZ Máy thổi dùng pin Makita (chỉ dùng chung với bộ (không kèm pin sạc)

7.470.000
1. UB001CZ Máy thổi dùng pin Makita (chỉ dùng chung với bộ (không kèm pin sạc) Hiệu suất Mạnh Mẽ:

UB001GZ Máy thổi dùng pin Makita (bl)(40v max) (không kèm pin sạc)

4.960.000
1. UB001GZ Máy thổi dùng pin Makita (bl)(40v max) (không kèm pin sạc) Hiệu suất vượt trội: Máy thổi Makita

UB100DZ Máy thổi dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc)

1.260.000
1. UB100DZ Máy thổi dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc) Sức mạnh bốn mùa: UB100DZ là một