Showing all 3 results

TW0200 Máy siết bu lông Makita (12.7mm)

5.410.000
1. TW0200 Máy siết bu lông Makita (12.7mm) Độ mạnh mẽ và đáng tin cậy: TW0200 được thiết kế để

TW0350 Máy siết bu lông Makita (12.7mm)

6.440.000
1. TW0350 Máy siết bu lông Makita (12.7mm)  Hiệu Suất Mạnh Mẽ: TW0350 được trang bị động cơ mạnh mẽ,

TW1000 Máy siết bu lông Makita (25.4mm)

16.320.000
1. TW1000 Máy siết bu lông Makita (25.4mm) Công Suất Khủng Điểm đặc biệt nổi bật đầu tiên về TW1000