Showing all 11 results

6905H Máy siết bu lông Makita (12.7mm)

6.800.000
1. 6905H Máy siết bu lông Makita (12.7mm) Siêu mạnh mẽ và đa năng: Được trang bị động cơ mạnh

DTW1001RTJ Máy siết bu lông dùng pin Makita (19mm/bl)(18v) (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh)

11.710.000
1. DTW1001RTJ Máy siết bu lông dùng pin Makita (19mm/bl)(18v) (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh) Sức mạnh mạnh

DTW1001Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (19mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc)

7.310.000
1. DTW1001Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (19mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc) Sức Mạnh Ấn Tượng: Với động

DTW1002JX2 Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/dây đeo (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh)

12.050.000
1. DTW1002JX2 Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/dây đeo (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh) Sức mạnh

DTW1002RTJ Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/bl) (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh)

11.710.000
1. DTW1002RTJ Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/bl) (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh) Hiệu suất ấn

DTW190RFJX Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm (kèm 02 pin 3.0 + sạc nhanh)

5.260.000
1. DTW190RFJX Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm (kèm 02 pin 3.0 + sạc nhanh) Ưu điểm chính

DTW285XVZ Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/bl)(18v (không kèm pin sạc)

5.880.000
1. DTW285XVZ Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/bl)(18v (không kèm pin sạc) Sức Mạnh Vượt Trội: Máy siết

DTW300XVZ Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/ (không kèm pin sạc)

5.040.000
1. DTW300XVZ Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/ (không kèm pin sạc) Hiệu suất mạnh mẽ: Máy siết

DTW302RTJ Máy siết bu lông dùng pin Makita (9.5mm/ (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh)

8.990.000
1. DTW302RTJ Máy siết bu lông dùng pin Makita (9.5mm/ (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh) Siết bu lông

DTW700Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/bl)(18v (không kèm pin sạc)

5.270.000
1. DTW700Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/bl)(18v (không kèm pin sạc) Hiệu suất vượt trội: DTW700Z sử

DTW700ZX1 Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/ (không kèm pin sạc)

5.650.000
1. DTW700ZX1 Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/ (không kèm pin sạc) Hiệu suất mạnh mẽ: DTW700ZX1 được