Showing all 2 results

TL065DSYJ Máy siết bu lông góc dùng pin Makita (12v max) (kèm 01 pin + sạc)

5.490.000
1. TL065DSYJ Máy siết bu lông góc dùng pin Makita (12v max) (kèm 01 pin + sạc) Hiệu suất ưu

TL065DZ Máy siết bu lông góc dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc)

3.890.000
1. TL065DZ Máy siết bu lông góc dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc) Thiết kế Góc Độc