Showing all 2 results

DTW180RFE Máy siết bu lông dùng pin Makita (9.5mm/bl)(18v) (kèm 02 pin 3.0 + sạc nhanh)

6.640.000
1. DTW180RFE Máy siết bu lông dùng pin Makita (9.5mm/bl)(18v) (kèm 02 pin 3.0 + sạc nhanh) Công suất mạnh

DTW180Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (9.5mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc)

2.630.000
1. DTW180Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (9.5mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc) Sức Mạnh Ấn Tượng: Máy siết