Showing all 3 results

DTW1002XV2 Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/dây đeo (không kèm pin sạc)

8.390.000
1. DTW1002XV2 Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/dây đeo (không kèm pin sạc) Hiệu suất mạnh mẽ: DTW1002XV2

DTW1002ZX2 Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/dây đeo (không kèm pin sạc)

7.540.000
1. DTW1002ZX2 Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/dây đeo (không kèm pin sạc) SỰ TIỆN LỢI VÀ MẠNH

DTW700XVZX Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/dây đeo (không kèm pin sạc)

6.410.000
1. DTW700XVZX Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/dây đeo (không kèm pin sạc) Siết bu lông mạnh mẽ