Showing the single result

DTW700RTJ Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/bl)(18v (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh)

10.340.000
1. DTW700RTJ Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/bl)(18v (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh) Hiệu suất vượt