Showing all 2 results

DTW1002Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/bl) (không kèm pin sạc)

7.310.000
1. DTW1002Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/bl) (không kèm pin sạc) Hiệu suất mạnh mẽ: Sản phẩm

DTW181Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/bl) (không kèm pin sạc)

2.630.000
1. DTW181Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/bl) (không kèm pin sạc) Hiệu suất mạnh mẽ DTW181Z được