Showing the single result

DTW284Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7/14.4v/bl) (không kèm pin sạc)

5.500.000
1. DTW284Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7/14.4v/bl) (không kèm pin sạc) Hiệu suất vượt trội: Máy siết