Showing 1–25 of 26 results

6905H Máy siết bu lông Makita (12.7mm)

6.800.000
1. 6905H Máy siết bu lông Makita (12.7mm) Siêu mạnh mẽ và đa năng: Được trang bị động cơ mạnh

DTW1001JX2 Máy siết bu lông dùng pin Makita (19mm/dây đeo/ (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh)

12.050.000
1. DTW1001JX2 Máy siết bu lông dùng pin Makita (19mm/dây đeo/ (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh) Sức Mạnh

DTW1001RTJ Máy siết bu lông dùng pin Makita (19mm/bl)(18v) (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh)

11.710.000
1. DTW1001RTJ Máy siết bu lông dùng pin Makita (19mm/bl)(18v) (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh) Sức mạnh mạnh

DTW1001Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (19mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc)

7.310.000
1. DTW1001Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (19mm/bl)(18v) (không kèm pin sạc) Sức Mạnh Ấn Tượng: Với động

DTW1001ZX2 Máy siết bu lông dùng pin Makita (19mm/dây đeo/ (không kèm pin sạc)

7.540.000
1. DTW1001ZX2 Máy siết bu lông dùng pin Makita (19mm/dây đeo/ (không kèm pin sạc) Hiệu suất ấn tượng: DTW1001ZX2

DTW1002JX2 Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/dây đeo (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh)

12.050.000
1. DTW1002JX2 Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/dây đeo (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh) Sức mạnh

DTW1002RTJ Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/bl) (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh)

11.710.000
1. DTW1002RTJ Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/bl) (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh) Hiệu suất ấn

DTW1002XVZ Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/bl)(18v (không kèm pin sạc)

8.090.000
1. DTW1002XVZ Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/bl)(18v (không kèm pin sạc) Sức mạnh vượt trội: Máy siết

DTW1002Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/bl) (không kèm pin sạc)

7.310.000
1. DTW1002Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/bl) (không kèm pin sạc) Hiệu suất mạnh mẽ: Sản phẩm

DTW1002ZX2 Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/dây đeo (không kèm pin sạc)

7.540.000
1. DTW1002ZX2 Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/dây đeo (không kèm pin sạc) SỰ TIỆN LỢI VÀ MẠNH

DTW190RFJX Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm (kèm 02 pin 3.0 + sạc nhanh)

5.260.000
1. DTW190RFJX Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm (kèm 02 pin 3.0 + sạc nhanh) Ưu điểm chính

DTW190ZX Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/ (không kèm pin sạc)

1.600.000
1. DTW190ZX Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/ (không kèm pin sạc)  Sức Mạnh Vượt Trội DTW190ZX sở

DTW251Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm)(18v) (không kèm pin sạc)

4.510.000
1. DTW251Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm)(18v) (không kèm pin sạc) Sức mạnh vượt trội: Với khả

DTW284Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7/14.4v/bl) (không kèm pin sạc)

5.500.000
1. DTW284Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7/14.4v/bl) (không kèm pin sạc) Hiệu suất vượt trội: Máy siết

DTW285XVZ Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/bl)(18v (không kèm pin sạc)

5.880.000
1. DTW285XVZ Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/bl)(18v (không kèm pin sạc) Sức Mạnh Vượt Trội: Máy siết

DTW300FJX4 Máy siết bu lông dùng pin Makita (bộ đầu tuýp)(1 (kèm 02 pin 3.0 + sach nhanh)

8.380.000
1. DTW300FJX4 Máy siết bu lông dùng pin Makita (bộ đầu tuýp)(1 (kèm 02 pin 3.0 + sach nhanh) Máy

DTW300Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/ (không kèm pin sạc)

4.280.000
1. DTW300Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/ (không kèm pin sạc Khả năng siết bu lông mạnh

DTW302RTJ Máy siết bu lông dùng pin Makita (9.5mm/ (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh)

8.990.000
1. DTW302RTJ Máy siết bu lông dùng pin Makita (9.5mm/ (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh) Siết bu lông

DTW302Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (9.5mm/ (không kèm pin sạc)

4.280.000
1. DTW302Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (9.5mm/ (không kèm pin sạc) Hiệu suất mạnh mẽ: Máy siết

DTW700TJX1 Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/ (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh)

10.380.000
1. DTW700TJX1 Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/ (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh) Siết Bu Lông

DTW700Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/bl)(18v (không kèm pin sạc)

5.270.000
1. DTW700Z Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/bl)(18v (không kèm pin sạc) Hiệu suất vượt trội: DTW700Z sử

DTW700ZX1 Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/ (không kèm pin sạc)

5.650.000
1. DTW700ZX1 Máy siết bu lông dùng pin Makita (12.7mm/ (không kèm pin sạc) Hiệu suất mạnh mẽ: DTW700ZX1 được

DWR180RF Máy siết bu lông xuyên tâm dùng pin Makita (18v) (kèm 01 pin 3.0 + sạc)

5.380.000
1. DWR180RF Máy siết bu lông xuyên tâm dùng pin Makita (18v) (kèm 01 pin 3.0 + sạc) Thiết kế

TW0200 Máy siết bu lông Makita (12.7mm)

5.410.000
1. TW0200 Máy siết bu lông Makita (12.7mm) Độ mạnh mẽ và đáng tin cậy: TW0200 được thiết kế để

TW0350 Máy siết bu lông Makita (12.7mm)

6.440.000
1. TW0350 Máy siết bu lông Makita (12.7mm)  Hiệu Suất Mạnh Mẽ: TW0350 được trang bị động cơ mạnh mẽ,