Showing all 4 results

GD0600 Máy mài khuôn Makita (6mm)

1.770.000
1. GD0600 Máy mài khuôn Makita (6mm) Động cơ mạnh mẽ: GD0600 được trang bị động cơ vượt trội, giúp

GD0601 Máy mài khuôn Makita (6mm)

1.800.000
1. GD0601 Máy mài khuôn Makita (6mm) Thiết kế Chất Lượng: Máy mài khuôn Makita GD0601 có thiết kế vô

GD0602 Máy mài khuôn Makita (6mm)

1.500.000
1. GD0602 Máy mài khuôn Makita (6mm) Sức mạnh và hiệu suất vượt trội Máy mài khuôn Makita GD0602 trang

GD0603 Máy mài khuôn Makita (6mm)

1.570.000
1. GD0603 Máy mài khuôn Makita (6mm) Thiết kế thông minh và tiện lợi: Sản phẩm GD0603 được thiết kế