Showing all 2 results

DGD800Z Máy mài khuôn dùng pin Makita (8mm)(18v) (không kèm pin sạc)

1.980.000
1. DGD800Z Máy mài khuôn dùng pin Makita (8mm)(18v) (không kèm pin sạc) 💪 Thực hiện mọi nhiệm vụ mài

DGD801Z Máy mài khuôn dùng pin Makita (8mm)(18v) (không kèm pin sạc)

1.980.000
1. DGD801Z Máy mài khuôn dùng pin Makita (8mm)(18v) (không kèm pin sạc) Mạnh mẽ và Linh hoạt: Sở hữu