Showing the single result

M9003B Máy mài góc Makita (150mm/1050w/công tắc bóp)

1.540.000
1. M9003B Máy mài góc Makita (150mm/1050w/công tắc bóp) Công suất mạnh mẽ: Công suất 1050W của M9003B đảm bảo