Showing all 2 results

DUX60Z Máy làm vườn đa năng dùng pin Makita (bl)(18vx2) (không kèm pin sạc)

5.070.000
1. DUX60Z Máy làm vườn đa năng dùng pin Makita (bl)(18vx2) (không kèm pin sạc) Sức mạnh kép vượt trội:

UX01GZ Máy làm vườn đa năng dùng pin Makita (bl) (không kèm pin sạc)

5.560.000
1. UX01GZ Máy làm vườn đa năng dùng pin Makita (bl) (không kèm pin sạc) Sản phẩm đa năng: UX01GZ