Showing all 3 results

DUX18RGX4 Máy làm vườn đa năng dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc)

8.690.000
1. DUX18RGX4 Máy làm vườn đa năng dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc) Tính năng nổi bật: Không

DUX18Z Máy làm vườn đa năng dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc)

3.820.000
1. DUX18Z Máy làm vườn đa năng dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc) Mạnh mẽ và linh hoạt:

DUX60Z Máy làm vườn đa năng dùng pin Makita (bl)(18vx2) (không kèm pin sạc)

5.070.000
1. DUX60Z Máy làm vườn đa năng dùng pin Makita (bl)(18vx2) (không kèm pin sạc) Sức mạnh kép vượt trội: