Showing 1–25 of 39 results

DDF083Z Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc)

2.110.000
1. DDF083Z Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc) 🔹 Sức mạnh ấn tượng:

DDF343SYE Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (14.4v) (kèm 01 pin + sạc)

3.890.000
1. DDF343SYE Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (14.4v) (kèm 01 pin + sạc) 🛠️ Hiệu suất mạnh

DDF453SYE Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (18v) (kèm 01 pin + sạc)

4.550.000
1. DDF453SYE Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (18v) (kèm 01 pin + sạc) Sức mạnh đáng kinh

DDF453Z Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc)

1.170.000
1. DDF453Z Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc) Sức mạnh ấn tượng: Với

DDF482Z Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc)

1.830.000
1. DDF482Z Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc) Đa năng với chức năng

DDF483Z Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc)

2.200.000
1. DDF483Z Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc) Động cơ mạnh mẽ 18V:

DDF484RFE Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (kèm 02 pin 3.0 + sạc nhanh)

6.470.000
1. DDF484RFE Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (kèm 02 pin 3.0 + sạc nhanh) 🔩 Thiết

DDF484RTE Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh)

7.850.000
1. DDF484RTE Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh) 🔹 Động

DDF484Z Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc)

2.450.000
1. DDF484Z Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc) Hiệu suất mạnh mẽ: DDF484Z

DDF485SFE Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (kèm 02 pin 3.0 + sạc)

5.580.000
1. DDF485SFE Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (kèm 02 pin 3.0 + sạc) Công suất 18V

DDF485Z Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc)

1.920.000
1. DDF485Z Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc) Hoạt động mạnh mẽ với

DDF486RTE Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh)

9.520.000
1. DDF486RTE Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh) 🔋 Pin

DDF486Z Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc)

4.280.000
1. DDF486Z Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc) Ưu điểm nổi bật: Sức

DDF487Z Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc)

1.970.000
1. DDF487Z Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc) Sức mạnh đáng kinh ngạc:

DF001GM201 Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(40v ma (kèm 02 pin 4.0ah + sạc nhanh)

13.890.000
1. DF001GM201 Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(40v ma (kèm 02 pin 4.0ah + sạc nhanh) Công

DF001GZ Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(40v ma (không kèm pin sạc)

5.160.000
1. DF001GZ Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(40v ma (không kèm pin sạc) Siêu mạnh mẽ với

DF002GA201 Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(40v ma (kèm 02 pin 2.0ah + sạc)

7.790.000
1. DF002GA201 Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(40v ma (kèm 02 pin 2.0ah + sạc) 🔩 Công

DF002GD201 Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(40v ma (kèm 02 pin 2.5 ah + sạc)

10.650.000
1. DF002GD201 Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(40v ma (kèm 02 pin 2.5 ah + sạc) Ưu

DF002GZ Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(40v max) (không kèm pin sạc)

3.240.000
1. DF002GZ Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(40v max) (không kèm pin sạc) 💪 Sức mạnh đáng

DF012DSE Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (7.2v) (kèm 02 pin + sạc)

3.290.000
1. DF012DSE Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (7.2v) (kèm 02 pin + sạc) 🔧 Đa chức năng,

DF012DZ Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (7.2v) (không kèm pin sạc)

1.610.000
1. DF012DZ Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (7.2v) (không kèm pin sạc) 🔩 Đa chức năng trong

DF030DWE Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (10.8v) (kèm 02 pin 1.5ah + sạc)

2.160.000
1. DF030DWE Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (10.8v) (kèm 02 pin 1.5ah + sạc) Đa năng và

DF030DZ Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (10.8v) (không kèm pin sạc)

960.000
1. DF030DZ Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (10.8v) (không kèm pin sạc) Ưu điểm nổi bật: Sức

DF032DSAE Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(12v ma (kèm 02 pin 2.0 + sạc)

3.930.000
1. DF032DSAE Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(12v ma (kèm 02 pin 2.0 + sạc) Động cơ

DF032DZ Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(12v ma (không kèm pin sạc)

1.990.000
1. DF032DZ Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (bl)(12v ma (không kèm pin sạc) Ưu điểm nổi bật: