Showing all 11 results

DHP486RTE Máy khoan búa và vặn vít dùng pin Makita (bl)(18 (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh)

9.750.000
1. DHP486RTE Máy khoan búa và vặn vít dùng pin Makita (bl)(18 (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh) Độ

HP001GM201 Máy khoan búa và vặn vít dùng pin Makita (bl)(40 (kèm 02 pin 4.0ah + sạc nhanh)

14.120.000
1. HP001GM201 Máy khoan búa và vặn vít dùng pin Makita (bl)(40 (kèm 02 pin 4.0ah + sạc nhanh) Sức

HP001GZ Máy khoan búa và vặn vít dùng pin Makita (bl)(40 (không kèm pin sạc)

5.420.000
1. HP001GZ Máy khoan búa và vặn vít dùng pin Makita (bl)(40 (không kèm pin sạc) Sức Mạnh Vượt Trội:

HP002GA201 Máy khoan búa và vặn vít dùng pin Makita (bl)(40 (kèm 02 pin 2.0+ sạc nhanh)

8.160.000
1. HP002GA201 Máy khoan búa và vặn vít dùng pin Makita (bl)(40 (kèm 02 pin 2.0+ sạc nhanh) Khả năng

HP002GD201 Máy khoan búa và vặn vít dùng pin Makita (bl)(40 (kèm 02 pin 2.5 ah + sạc)

10.800.000
1. HP002GD201 Máy khoan búa và vặn vít dùng pin Makita (bl)(40 (kèm 02 pin 2.5 ah + sạc) Hiệu

HP002GZ Máy khoan búa và vặn vít dùng pin Makita (bl)(40 (không kèm pin sạc)

3.260.000
1. HP002GZ Máy khoan búa và vặn vít dùng pin Makita (bl)(40 (không kèm pin sạc) Tiện ích đa năng:

HP333DSAE Máy khoan búa và vặn vít dùng pin Makita (12v ma (kèm 02 pin 2.0 + sạc)

3.270.000
1. HP333DSAE Máy khoan búa và vặn vít dùng pin Makita (12v ma (kèm 02 pin 2.0 + sạc) Tiện

HP333DSYE Máy khoan búa và vặn vít dùng pin Makita (12v ma (kèm 02 pin 1.5ah + sạc)

2.770.000
1. HP333DSYE Máy khoan búa và vặn vít dùng pin Makita (12v ma (kèm 02 pin 1.5ah + sạc) Tính

HP333DWYB Máy khoan búa và vặn vít dùng pin Makita (12v ma (kèm 01 pin + 1 sạc)

1.810.000
1. HP333DWYB Máy khoan búa và vặn vít dùng pin Makita (12v ma (kèm 01 pin + 1 sạc) Động

HP333DZ Máy khoan búa và vặn vít dùng pin Makita (12v ma (không kèm pin sạc)

1.200.000
1. HP333DZ Máy khoan búa và vặn vít dùng pin Makita (12v ma (không kèm pin sạc) Thiết kế ấn

HP457DZ Máy khoan búa và vặn vít dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc)

1.200.000
1. HP457DZ Máy khoan búa và vặn vít dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc) 🔩 Điểm nổi bật