Showing the single result

HP1630 Máy khoan búa Makita (16mm)

1.500.000
1. HP1630 Máy khoan búa Makita (16mm) Hiệu suất mạnh mẽ: HP1630 được trang bị động cơ mạnh mẽ, giúp