Showing all 11 results

DHR182RTJ Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh)

9.060.000
1. DHR182RTJ Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh) Đa

DHR182Z Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (không kèm pin sạc)

3.820.000
1. DHR182Z Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (không kèm pin sạc) 🔶 Máy khoan bê

DHR202SYE Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (kèm 01 pin + sạc)

6.000.000
1. DHR202SYE Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (kèm 01 pin + sạc) Đa năng 3

DHR202Z Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (không kèm pin sạc)

3.010.000
1. DHR202Z Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (không kèm pin sạc) Đa chức năng ưu

DHR241RFE Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (kèm 02 pin 3.0 + sạc nhanh)

8.180.000
1. DHR241RFE Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (kèm 02 pin 3.0 + sạc nhanh) 🛠️

DHR242Z Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (không kèm pin sạc)

7.500.000
1. DHR242Z Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (không kèm pin sạc) 🔧 Mạnh mẽ, Đa

DHR263RM2 Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (kèm 02 pin 4.0ah + sạc nhanh)

12.130.000
1. DHR263RM2 Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (kèm 02 pin 4.0ah + sạc nhanh) Ưu

DHR263Z Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (không kèm pin sạc)

7.620.000
1. DHR263Z Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (không kèm pin sạc) ⚙️ Ba chức năng

DHR280Z Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (không kèm pin sạc)

7.760.000
1. DHR280Z Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (không kèm pin sạc) Động cơ mạnh mẽ,

DHR282PT2J Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh)

13.440.000
1. DHR282PT2J Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh) Hiệu

DHR282Z Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (không kèm pin sạc)

8.390.000
1. DHR282Z Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (không kèm pin sạc) 3 Chức năng trong