Showing all 14 results

DHR182RTJ Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh)

9.060.000
1. DHR182RTJ Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh) Đa

DHR202SYE Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (kèm 01 pin + sạc)

6.000.000
1. DHR202SYE Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (kèm 01 pin + sạc) Đa năng 3

DHR263RM2 Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (kèm 02 pin 4.0ah + sạc nhanh)

12.130.000
1. DHR263RM2 Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (kèm 02 pin 4.0ah + sạc nhanh) Ưu

DHR280Z Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (không kèm pin sạc)

7.760.000
1. DHR280Z Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (không kèm pin sạc) Động cơ mạnh mẽ,

DHR282PT2J Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh)

13.440.000
1. DHR282PT2J Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh) Hiệu

HR001GM202 Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita ((kèm 02 pin 4.0ah + sạc nhanh)

16.460.000
1. HR001GM202 Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita ((kèm 02 pin 4.0ah + sạc nhanh) Máy

HR001GZ03 Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita ((không kèm pin sạc)

7.870.000
1. HR001GZ03 Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita ((không kèm pin sạc) Đa chức năng: Makita

HR003GD201 Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (kèm 2 pin 2.5ah+ sạc nhanh)

13.220.000
1. HR003GD201 Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (kèm 2 pin 2.5ah+ sạc nhanh) Pin Mạnh

HR003GM201 Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (kèm 02 pin 4.0ah + sạc nhanh)

14.580.000
1. HR003GM201 Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (kèm 02 pin 4.0ah + sạc nhanh) Ưu

HR003GZ Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (không kèm pin sạc)

5.970.000
1. HR003GZ Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (không kèm pin sạc) 3 Chức Năng Tiện

HR007GM201 Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (kèm 02 pin 4.0ah + sạc nhanh)

14.270.000
1. HR007GM201 Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (kèm 02 pin 4.0ah + sạc nhanh) Đa

HR007GZ Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (không kèm pin sạc)

5.580.000
1. HR007GZ Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita (không kèm pin sạc) 3 Chức năng Linh

HR008GT201 Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita ((kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh)

18.460.000
1. HR008GT201 Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita ((kèm 02 pin 5.0 + sạc nhanh) Đa

HR008GZ Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita ((không kèm pin sạc)

8.860.000
1. HR008GZ Máy khoan bê tông 3 chức năng dùng pin Makita ((không kèm pin sạc) 3 Chức Năng Mạnh