Showing all 2 results

DVP180Z Máy hút chân không dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc)

6.260.000
1. DVP180Z Máy hút chân không dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc) Không kèm pin sạc, dễ dàng

DVP181ZK Máy hút chân không dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc)

17.230.000
1. DVP181ZK Máy hút chân không dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc) Hiệu suất mạnh mẽ: DVP181ZK được