Showing all 2 results

DVC150LZ Máy hút bụi dùng pin và điện Makita (ư (không kèm pin sạc)

12.280.000
1. DVC150LZ Máy hút bụi dùng pin và điện Makita (ư (không kèm pin sạc) Thiết kế thông minh và

DVC860LZ Máy hút bụi dùng pin và điện Makita (ướt&khô) (không kèm pin sạc)

11.600.000
1. DVC860LZ Máy hút bụi dùng pin và điện Makita (ướt&khô) (không kèm pin sạc) Thiết kế linh hoạt: DVC860LZ