Showing all 2 results

DVC152LZ Máy hút bụi dùng pin Makita (bl)(18vx2) (không kèm pin sạc)

7.480.000
1. DVC152LZ Máy hút bụi dùng pin Makita (bl)(18vx2) (không kèm pin sạc) Hiệu suất ấn tượng: Máy hút bụi

DVC866LZX2 Máy hút bụi dùng pin Makita (bl)(18vx2) (không kèm pin sạc)

8.090.000
1. DVC866LZX2 Máy hút bụi dùng pin Makita (bl)(18vx2) (không kèm pin sạc) Một Sự Kết Hợp Hiệu Quả Đối