Showing all 2 results

CL107FDZ Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc)

1.260.000
1. CL107FDZ Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc) Hiệu suất mạnh mẽ trong tay

CL121DZ Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc)

2.080.000
1. CL121DZ Máy hút bụi dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc) Hút sạch sẽ mọi góc nhỏ: